Gebruiksvoorwaarden numworx.nl en DWO sites

Het gebruik van de Numworx en DWO websites is gebonden aan voorwaarden en beperkingen. Door toegang tot en gebruik van de websites wordt de gebruiker verondersteld akkoord te gaan met onderstaande bepalingen.

Elke aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de websites wordt expliciet afgewezen door Numworx Solutions, Universiteit Utrecht en Freudenthal Instituut. Er wordt geen garantie gegeven voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de websites.

Er wordt geen enkele garantie gegeven, impliciet of expliciet, voor de juistheid van de informatie op de websites of tot welke de websites toegang geven. Numworx Solutions, Universiteit Utrecht en Freudenthal Instituut accepteren geen verantwoordelijkheid voor de informatie en functionaliteit op de websites of waartoe de websites toegang geven.

Alle gegevens op de websites waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, tekst, illustraties, foto's, product- of bedrijfsnamen, logo's en dergelijke zijn het eigendom van of gelicentieerd door Numworx Solutions, Universiteit Utrecht of Freudenthal Instituut. Deze (intellectuele) eigendomsrechten gaan niet over op gebruikers van de websites.

 

Het is de gebruiker van de websites niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Numworx Solutions de informatie op de sites te reproduceren, veranderen, verwijderen, door te geven, te distribueren of op welke andere wijze te verspreiden. Ook mag de informatie niet tegen betaling beschikbaar worden gemaakt voor derde partijen.

Verwijzingen of links naar andere websites worden alleen gegeven ter informatie van de gebruiker. Numworx Solutions, Utrecht Universiteit en Freudenthal Instituut zijn niet verantwoordelijk voor en aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze websites.

 

Abonnementen

Een Numworx abonnement voor onderwijsinstellingen wordt afgesloten voor een periode van een jaar, ingaande op het moment van aanmelding. Abonnementen worden zonder tegenbericht automatisch verlengd met de periode van een jaar. Het opzeggen van een abonnement kan alleen schriftelijk (email), tot uiterlijk één dag voor de verlengingsdatum.