Numworx is de digitale wiskunde omgeving voor ontwikkeling, distributie en gebruik van interactief online lesmateriaal voor wiskunde en andere exacte vakken. Numworx wordt in Nederland al toegepast door 120 scholen voor voortgezet onderwijs, twee universiteiten en door uitgevers van educatief materiaal. Met Numworx creëren docenten en ontwikkelaars content die zij naadloos in hun eigen online onderwijstoepassingen kunnen integreren.

Utrecht-University-4B

Numworx is een product van Numworx Solutions BV dat is opgericht in 2016 en als missie heeft het wereldwijd toegankelijk maken van hoogwaardig digitaal lesmateriaal voor het vak wiskunde en andere exacte vakken. Met Numworx als solide basis creëert u snel interactief online lesmateriaal dat leerlingen en studenten in staat stelt zich alle aspecten van wiskunde, rekenen en andere exacte vakken eigen te maken. Algebraïsche, meetkundige en statistische vraagstukken kunnen met Numworx snel worden gecreëerd. De student omgeving van Numworx is volledig web-based, geschikt voor desktop en tablet weergave en sluit aan bij de laatste standaarden en browserversies.

Numworx is de nieuwe naam van DWO, de Digitale Wiskunde Omgeving die van oorsprong is ontwikkeld door Freudenthal Instituut, onderdeel van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht. Numworx Solutions werkt samen met deze instellingen aan de ondersteuning en ontwikkeling van het Numworx/DWO product.

koningsbergergebouw3spiertz-2