Numworx biedt standaard de mogelijkheid om studentresultaten te volgen en te analyseren. In aanvulling daarop kan met Numworx Modeler de ontwikkeling van een student in een of meerdere kennisdomeinen worden gevolgd.