De veelgestelde vragen en hun antwoorden zijn onderverdeeld in vijf categorieën.

 • Besturingssystemen en Java
 • Accounts en (school)administratie
 • Toetsen met Numworx
 • Aanpassingen aan het materiaal
 • De overgang van DWO naar Numworx

 

Besturingssystemen en Java

Leerlingen/studenten kunnen de software op elk apparaat (desktop. laptop, tablet en eventueel smartphone) en met elk besturingssysteem gebruiken. De studentenversie van Numworx vereist geen Java en werkt dus in elke moderne browser. Voor het beheren van klas- en leerlinggegevens, het inzien van leerlingwerk en alle andere docententaken en de taken van de schooladmin is een PC/Mac desktop of laptop of een tablet met browser voldoende. Voor het aanpassen van modules is Numworx Author nodig. Deze software kunt u hier downloaden.

Accounts en (school)administratie

Klik op het inlogscherm op 'Wachtwoord vergeten?' De gebruikersnaam en e-mailadres moeten overeenkomen met de gegevens zoals opgegeven in Numworx/DWO. Als je leerling bent en je account is door je docent gemaakt, kun je jouw wachtwoord ook opnieuw laten instellen door jouw docent.

Als de leerlingen zelf hun account hebben gemaakt, kunnen ze alleen zelf hun wachtwoord wijzigen. Bij een vergeten wachtwoord kan een nieuw wachtwoord worden aangevraagd via een klik op 'Wachtwoord vergeten?' op het inlogscherm. Als de docent het leerlingaccount heeft gemaakt, is het via 'Mijn klassen' mogelijk om het wachtwoord te wijzigen. Klik daartoe op het potloodje in de bewerk-kolom bij de betreffende leerling, dan verschijnt een popup waarin u het nieuwe wachtwoord in kunt vullen.

Er is geen snelle manier om dit in Numworx/DWO te zien. In principe is de contactpersoon, dus degene die uw school heeft aangemeld, ook de schooladmin. Met de sleutelcodes die uw contactpersoon heeft gekregen is het overigens mogelijk meerdere schooladminaccounts te maken voor één school.

Als schooladmin kunt u alle leerlingen uit een klas tegelijk verwijderen door eerst naar het leerlingoverzicht van deze klas te gaan. Hier komt u door te klikken op 'Klassen school' en vervolgens te klikken op het knopje met de poppetjes achter de klasnaam. Onderaan het leerlingoverzicht vindt u de knoppen '(de)selecteer alles' en 'verwijder van school'. De knop 'Verwijder geselecteerden' bovenaan verwijdert de leerlingen uit de klas maar niet uit de school.

Leerling uit een klas kunnen geselecteerd worden en met een klik op de knop 'Verwijder geselecteerden' tegelijk uit een klas worden verwijderd. Het toevoegen van leerlingen gebeurt momenteel één voor één.

Indien u uw abonnement voor september 2016 heeft afgesloten hoeft u niets te doen. Uw abonnement wordt dan elk jaar stilzwijgend verlengd en met het begin van het nieuwe schooljaar start de nieuwe periode. Heeft u uw abonnement na september 2016 afgesloten dan hoeft u ook niets te doen. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd en de nieuwe abonnementsperiode start na een jaar. Het abonnementsgeld wordt kort voor ingang van de nieuwe abonnementsperiode automatisch geïncasseerd of u ontvangt een factuur, afhankelijk van uw betalingsvoorkeuren.

Een Numworx abonnement voor onderwijsinstellingen wordt afgesloten voor een periode van een jaar, ingaande op het moment van aanmelding. Abonnementen worden zonder tegenbericht automatisch verlengd met de periode van een jaar. Het opzeggen van een abonnement kan alleen schriftelijk (email), ten minste één dag voor de verlengingsdatum.

In Excel is het mogelijk voorwaardelijke kleuring van cellen in te stellen. Een bestand dat de kleuring van Numworx/DWO instelt is hier te downloaden. Kopieer de resultaten uit de DWO (via de knop 'Kopieer naar klembord' in het resultatenoverzicht), klik in Excel op de cel linksboven en plak de resultaten met behulp van Ctrl+V.

 

Toetsen met Numworx

U kunt een bestaande activiteit kopiëren om hier een toets van te maken, of een volledig nieuwe activiteit ontwerpen. Hoe u een bestaande activiteit kopieert en de kopie in een toets verandert, leest u in de Basishandleiding Numworx in hoofdstuk 8. Hoe u een eenvoudige, volledig nieuwe activiteit maakt leest u in deel 1 van de Handleiding Ontwerpen, hoofdstuk 6. Wanneer u meer geavanceerde mogelijkheden wilt gebruiken bij het ontwerpen van een activiteit kunt u de Handleiding Ontwerpen Deel 3 raadplegen.

Ja, u kunt zorgen dat de toets alleen zichtbaar is gedurende een bepaalde tijd, bijvoorbeeld tijdens het lesuur waarop u de toets aan uw klas wilt geven. Bij het toekennen van de toetsmodule aan uw klas kunt u de begin- en eindtijd van de toets aangeven. Zie ook de Basishandleiding Numworx, hoofdstuk 7.4.

Er wordt aan gewerkt om deze optie ook beschikbaar te maken in de huidige HTML5-verie van Numworx. In de oude Java-omgeving van DWO is het mogelijk om toetsen af te nemen in een afgeschermde toetsomgeving. Bij het toekennen van de toetsmodule aan uw klas klikt u hiervoor in de kolom 'soort' op 'normaal'. Dan verschijnt ook de optie 'afgeschermd', deze selecteert u. Als een leerling toch een ander programma dan de DWO probeert te gebruiken, krijgt hij of zij een waarschuwing. De leerling kan dan onmiddellijk terug naar de toets, anders wordt deze na enkele seconden afgesloten. In het laatste geval kan de leerling de toets weliswaar opnieuw opstarten, maar in het resultatenoverzicht voor de docent is zichtbaar dat de leerling de toets onderbroken heeft.

 

Aanpassingen aan het materiaal (Editor)

De standaardactiviteiten kunt u als docent niet direct bewerken. Wel kunt u een module of activiteit kopiëren naar uw eigen schoolomgeving. Let daarbij op dat activiteiten altijd binnen een module moeten zitten. Dus als u alleen een activiteit wilt kopiëren moet u eerst zelf een module maken om die activiteit in te plaatsen. Zodra u de module of activiteit naar uw eigen schoolomgeving hebt gekopieerd en op één van de activiteiten klikt, verschijnt boven in beeld de knop Bewerken. Als u hierop klikt komt u in de bewerkmodus en kunt u de instellingen veranderen. Zie ook: Handleiding Ontwerpen Deel 3, hoofdstuk 2 voor een overzicht van de instellingen van een activiteit.

Modules die u heeft aangepast staan in uw schoolomgeving. Alle docenten van uw school kunnen deze modules zien, als zij een docentaccount van uw school hebben. Let op: zij kunnen het materiaal ook aanpassen. Maak hierover dus goede afspraken op school. Maak bijvoorbeeld een persoonlijke werkmap voor elke docent, of een map per leerjaar of niveau. Binnen mappen kunt u, indien nodig, ook weer nieuwe mappen maken. Uw leerlingen kunnen door u aangepaste modules pas zien als u de module heeft toegekend aan de klas.

Wij stellen het zeer op prijs als u fouten die u in het materiaal vindt aan ons doorgeeft. Wij passen dan het materiaal aan en zetten voor het volgende schooljaar vernieuwde versies klaar. Als u direct al met vernieuwde versies aan de slag wilt kunt u de standaardmodule kopiëren naar uw eigen schoolomgeving. Nu kunt u de gekopieerde module bewerken en zo de fout eruit halen. Voor specifiekere hulp bij het bewerken van een module of activiteit verwijzen wij u naar de handleidingen voor het ontwerpen van activiteiten in Numworx.

De plaats van de 'hekjes' is belangrijk. Een bredere plaatsing van de hekjes, bijvoorbeeld #ax+b# in plaats van #a#x+#b# voorkomt ook expressies als "1x + 0" . Als a=1 en b=0 wordt er dan x van gemaakt. Meer over juiste plaatsing van hekjes leest u in de Handleiding Ontwerpen deel 3, hoofdstuk 7.

 

De overgang van DWO naar Numworx

Het toenemende aantal gebruikers stelt hogere eisen aan beschikbaarheid van het platform, de helpdesk en hoe omgegaan wordt met wensen en vragen. Daarnaast heeft het DWO-team de ambitie om nog meer leerlingen de kans te bieden om wiskundeonderwijs te krijgen met behulp van een digitale leeromgeving. Deze marktvragen en ambities zijn niet te verenigen met de doelstellingen van de Universiteit Utrecht en het Freudenthal instituut. Om die reden is in goed overleg besloten om de DWO te verzelfstandigen.

Per September 2016 is Numworx Solutions BV van start gegaan. De samenwerking met de Universiteit Utrecht zal zeker in de komende jaren grotendeels behouden blijven om een zo zorgvuldig mogelijke verzelfstandiging te realiseren.

Ja. Op termijn zal de naam DWO verdwijnen. Per September wordt de naam Numworx actief gevoerd en in de komende periode zal de naam en adres van DWO geleidelijk omgezet worden naar Numworx.

Nee. De levering van het platform, helpdesk en trainingen worden per September 2016 bij Numworx ondergebracht. Per aanvang schooljaar 2016-17 kunt u alleen klant zijn/worden van Numworx.

Gebruikers met het huidige (Standaard) abonnement kunnen zoals altijd vragen stellen via het contactformulier. Vanaf augustus 2017 is voor houders van het Premium abonnement een eigen helpdesk beschikbaar waar vragen en suggesties welkom zijn.

Numworx kiest er bewust voor om het basisabonnement zoals dit nu is in stand te houden om het platform zo toegankelijk mogelijk te maken. Deze basisprijs van 250 euro zal nagenoeg gelijk blijven en alleen jaarlijks gecorrigeerd worden met een inflatiecorrectie (ongeveer 2% per jaar). Daarnaast introduceert Numworx op termijn een Premium abonnement voor gebruikers die extra wensen hebben.

Numworx wordt bij de start door hetzelfde team ontwikkeld en geëxploiteerd. Door de groeiambities komen daar op termijn nieuwe medewerkers bij.

Nee. Numworx en het Freudenthal Instituut blijven nauw samenwerken op het gebied van onderzoek, productontwikkeling en ter bevordering van de wiskunde didactiek.

De missie van Numworx is het wereldwijd toegankelijk maken van kwalitatief hoogstaand digitaal lesmateriaal voor het vak wiskunde en andere exacte vakken. Social Enterprise is een filosofie van ondernemen waarbij de maatschappelijke missie centraal staat. Numworx wordt een onderneming met gezonde bedrijfsvoering, maar de maatschappelijke missie is belangrijker dan winst maken.

Uw opgaven blijven gewoon werken en ze blijven van u. We overwegen op termijn een ‘content-store’ te introduceren om docenten/ontwikkelaars de mogelijkheid te bieden om hun opgaven te exploiteren. Heeft u daarin interesse? Laat het ons weten!

Uw opgaven blijven gewoon werken en ze blijven van u. We overwegen op termijn een ‘content-store’ te introduceren om docenten/ontwikkelaars de mogelijkheid te bieden om hun opgaven te exploiteren. Heeft u daarin interesse? Laat het ons weten!

Wij staan altijd open voor ideeën en suggesties. Wij nemen alle vragen serieus en geven deze een plek in ons ‘product management’ proces. Stuur al uw vragen en ideeën naar info@numworx.nl dan komen ze bij de juiste persoon!

Reactieformulieren

Gebruikers met een abonnement op Numworx Standaard of Premium kunnen ondersteuningsvragen, bug meldingen en wijzigingsverzoeken indienen via onderstaand Helpformulier. Wij reageren zo snel mogelijk.

Helpformulier: Gebruikersondersteuning

* Dit veld is verplicht

Voor andere vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via onderstaand Contactformulier.
 • Neem contact op met Numworx

  Na verzending krijgt u een bevestiging via e-mail. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw bericht.
   
  * Dit veld is verplicht
 • Mens of robot?