Gebruiksvoorwaarden numworx.nl website

Het gebruik van de Numworx website is gebonden aan voorwaarden en beperkingen. Door toegang tot en gebruik van de website wordt de gebruiker verondersteld akkoord te gaan met onderstaande bepalingen.

Elke aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de website wordt expliciet afgewezen door Numworx Solutions, Universiteit Utrecht en Freudenthal Instituut. Er wordt geen garantie gegeven voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.

Er wordt geen enkele garantie gegeven, impliciet of expliciet, voor de juistheid van de informatie op de website of tot welke de website toegang geeft. Numworx Solutions, Universiteit Utrecht en Freudenthal Instituut accepteren geen verantwoordelijkheid voor de informatie en functionaliteit op de website of waartoe de website toegang geeft.

Alle gegevens op de websites waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, tekst, illustraties, foto's, product- of bedrijfsnamen, logo's en dergelijke zijn het eigendom van of gelicentieerd door Numworx Solutions, Universiteit Utrecht of Freudenthal Instituut. Deze (intellectuele) eigendomsrechten gaan niet over op gebruikers van de websites.

Het is de gebruiker van de website niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Numworx Solutions de informatie op de sites te reproduceren, veranderen, verwijderen, door te geven, te distribueren of op welke andere wijze te verspreiden. Ook mag de informatie niet tegen betaling beschikbaar worden gemaakt voor derde partijen.

Verwijzingen of links naar andere websites worden alleen gegeven ter informatie van de gebruiker. Numworx Solutions, Utrecht Universiteit en Freudenthal Instituut zijn niet verantwoordelijk voor en aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze websites.

Numworx applicaties

Voor nadere informatie over de Gebruiksvoorwaarden voor Numworx applicaties bezoekt u deze pagina.

Privacy statement

Numworx Solutions respecteert de privacy van zijn klanten en websitebezoekers. Daartoe volgen wij het onderstaande beleid.

Website

Op de website numworx.nl wordt het bezoek door middel van Google Analytics geanalyseerd om de site en de ervaring voor bezoekers te verbeteren.
• Numworx heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten
• Er worden geen persoonlijke gegevens met Google gedeeld
• De gegevens worden anoniem verwerkt, dit geldt ook voor IP-adressen van websitebezoekers
• De geanalyseerde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden

De Numworx applicaties

Numworx Solutions heeft als beleid dat zo min mogelijk persoonsgegevens worden bewaard. Voor de goede werking van de Numworx software is het echter nodig om een minimale hoeveelheid persoonlijke gegevens van gebruikers op te slaan.

U heeft een eigen Numworx (Free) abonnement
Heeft u rechtstreeks bij Numworx login gegevens aangevraagd? In dat geval kunt u voor meer informatie over privacyzaken, voor inzage in de opgeslagen gegevens, of voor het wijzigen of verwijderen daarvan, gebruik maken van het contactformulier op deze website om uw vragen of wensen aan ons kenbaar te maken.

U heeft een Numworx login via een onderwijsinstelling of andere organisatie gekregen
De organisatie die u de login gegevens heeft verstrekt kan u van dienst zijn bij vragen over privacy en persoonsgegevens in Numworx. Als u hierover meer informatie wilt, als u inzage wilt in de opgeslagen gegevens, of deze wilt laten wijzigen of laten verwijderen, dan kunt u contact opnemen met deze organisatie.