Numworx in nieuw NWO project

met Geen reacties

The Digital Turn in Epistemology.

In dit multidisciplinaire project onderzoeken filosofen samen met wiskundeonderwijs onderzoekers hoe de aard van wiskundige kennis door het gebruik van digitale tools verandert en wat dit voor consequenties heeft voor de epistemologie (kennisleer) van de wiskunde. Numworx levert de in dit project benodigde automatische herkenning voor handgeschreven wiskundige notaties.

De onderzoekers benaderen vanuit verschillende perspectieven het kruisvlak tussen wijsbegeerte, wiskundeonderwijs en digitale hulpmiddelen. Dit onderzoek ondersteunt onderwijsvernieuwing en helpt daarbij de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het onderzoek wordt medegefinancierd door Noordhoff Uitgevers. Samen met Noordhoff werkt Numworx aan de verdere verfijning van de automatische herkenning van handgeschreven wiskundige formules.
 
logo-nwo-nl-png-doorzichtige-achtergr3 

Leren door schrijven

Handschrift vervult een belangrijke functie in het bedrijven en begrijpen van wiskunde. Door te schrijven ontstaat begrip dat niet op een andere wijze tot stand kan komen en worden ideeën gestimuleerd. Naast het handschrift als invoer voor de activiteiten in de Numworx les- en toetsomgeving zijn ook met de hand getekende schema’s van belang in het leerproces. Deze vormen van interactie zijn mogelijk binnen de Numworx software wanneer deze gebruikt wordt op een tablet. De grote uitdaging van het project is uit te zoeken hoe dergelijke traditionele handschrift functionaliteiten kunnen worden gecombineerd met de meerwaarde van een digitale omgeving en hoe dit uitwerkt in een klassituatie. Aan het project werken twee aio’s filosofie en een aio onderwijskunde, onder auspiciën van het NWO Programma Creatieve Industrie.