SURFnet project met Numworx software gereed

met Geen reacties

Open en gepersonaliseerd statistiek onderwijs voor Bachelorstudenten

In het kader van de Stimuleringsregeling Open Online Onderwijs heeft Universiteit Utrecht met de Numworx software statistiekmodules voor Bachelor studenten gemaakt. Met deze modules kunnen studenten hun statistiekkennis op niveau brengen. Dit is vooral van belang voor studenten in sociale, (bio)medische en economische wetenschappen.

Binnen deze leerarrangementen, die in de Digitale Wiskunde Omgeving van Numworx zijn gerealiseerd, krijgen de studenten in de online omgeving alle aspecten van statistiekonderwijs (theorie, instructie, verwerking, toetsing en feedback) geïntegreerd aangeboden. Het leerproces wordt nauwkeurig gevolgd en deze informatie wordt gebruikt voor het informeren van zowel student als docent over het niveau en de mogelijke lacunes, maar ook voor het evalueren en verbeteren van de leerarrangementen. Binnen het project is zo veel mogelijk – mits aansluitend op de leerdoelen – gebruik gemaakt van de interactieve mogelijkheden zoals simulaties en interactieve visualisaties die Numworx biedt. Het project is een initiatief van SURFnet en het Ministerie van OCW.

Lees ook: Gratis statistiekmodules voor Bachelorstudenten

SURF